eti_fikir_gelince_akla_logo_1(revised

Detaylar

Kişisel Verilerin İşlenmesin İlişkin Aydınlatma Metni

Eti Gıda Sanayi ve Tic. A.Ş. (“Şirket” veya “Eti”), tarafından gerçekleştirilecek olan ETİ Ideathon 2022 Etkinliği (“Etkinlik”) sunucuları yurt dışında bulunan Zoom Video Communications, Inc. (“Zoom”) ve Tactivos, Inc. (“Mural”) platformları üzerinden gerçekleştirilecektir. Bu nedenle, söz konusu platformların kullanımının doğası gereği, kimlik ve iletişim verileriniz, ilgili platformların alt yapısını sağlayan ve Amerika Birleşik Devletleri’nde mukim Zoom ve Mural ile paylaşılacaktır. Etkinlik’e katılabilmek amacıyla kimlik ve iletişim verilerinizin Zoom ve Mural ile paylaşılmasına izin veriyorum.

Kimlik, eğitim, mesleki deneyim verilerinizin ve görüntü ve ses kayıtlarınızın Eti’nin reklam ve tanıtım faaliyetleri kapsamında kullanılması, bu kayıtlardan içeriklerin üretilmesi ve Eti’ye ait iletişim platformları, internet sitesi ve Instagram, Facebook, Twitter sosyal media hesaplarında herkese açık olarak yayımlanmasını, bu amaçlarla verilerinizin yurtdışında yerleşik ilgili platform sağlayıcılara aktarılmasını kabul ediyorum.